[Kara][MV] BALLAD ~ Namonaki Koi no Uta – Alan

0
48
BALLAD: Namonaki Koi no Uta

Alan

BALLAD ~Namonaki Koi no Uta~ OST


Subbing Team
Vietnamese translator: yuki4t
Editor: yuki4t’s teacher
Kara timer: lamtn
Encoder: green ringo


Download link
MU || MF

Online Link
Megavideo || Veoh


~~ TAKE OUT ONLY WITH FULL CREDIT & LINK BACK TO MAYDREAMS.NET!!! ~~~

~~~Khi lấy link ra phải ghi đầy đủ CREDIT và phải có đường dẫn link về www.maydreams.net ~~~

CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN