Phiên bản 3D của “Star Wars” sẽ được phát hành vào năm 2012.

0
10

Series phim “Star Wars” sẽ được phát hành dưới dạng 3D vào năm 2012.

Sáu tập phim được thông báo sẽ chuyển sang 3D và được phát hành ở các rạp chiếu phim, bắt đầu từ tập Phantom Menace năm 1999 và cả tập Return of the Jedi năm 1983.

Mặc dù Phantom Menace 3D vẫn đang lên kế hoạch ra rạp vào năm 2012, nhưng ngày phát hành vẫn được chưa công bố, vì mỗi tập phải mất ít nhất 1 năm để chuyển từ 2D sang 3D, theo Hollywood Reporter.

Phát ngôn viên của Lucasfilm, Lynne Hale, cho biết: “Quá trình này thực sự có phạm vi rất rộng, và chúng tôi muốn rằng mỗi tập phim sẽ nhận được những quan tâm cần thiết, vì vậy chúng tôi chưa sẵn sàng để nói về việc phát hành các tập phim khác.”

George Lucas sẽ là người giám sát công việc chuyển đổi này, trước đây ông đã thừa nhận rằng sự thành công của Avatar đã khuyến khích ông tiếp tục đẩy mạnh dự án này.

Nguồn: digitalspy

Dịch: nhoxpanda @ Maydreams.net

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN